avjet ministara BiH je utvrdio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se definiše pojam javnog poticanja na nasilje i mržnju. Između ostalog navodi se i sljedeće „ko na kojim se podstrekava na nasilje ili mržnju protiv grupe ljudi ili nekog člana takve grupe zbog njihove rase, boje kože, vjeroispovijesti, porijekla ili nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, polnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili bilo koje druge osobine javno odobrava, poriče ili grubo umanjuje, pravosnažnom odlukom međunarodnog ili domaćeg suda utvrđen zločin genocida, zločin protiv čovječnosti i ratni zločin iz člana 6., 7. i 8. Statuta stalnog Međunarodnog krivičnog suda ili zločin iz člana 6. Povelje Međunarodnog vojnog suda, pridružene Londonskom sporazumu od 8. augusta 1945. godine i drugog međunarodnog suda koji prihvata Bosna i Hercegovina, o čemu odlučuje sud, kazniće se kaznom zatvora najmanje jednu godinu“.
Predlagač, Ministarstvo pravde, dostaviće Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.
Za nas kao djecu poginulih boraca, čiji su očevi dali život za Republiku Srpsku je nedopustivo da srpski političari dozvole da se ovakav prijedlog zakona usvoji. Na taj srpski narod zaboravlja i poništava svoju istoriju. Na taj zabraniće se preispitivanje svih presuda Haškog tribunala i drugih sudova, koje su se pokazale političkim, nepravednim, neistinitim i usmjerenim potpuno na Srbe, gdje se isti žele predstaviti kao isključivi krivci za rat i sva stradanja. Zabraniće se zastupanje istine i pravde, kao i slobode za koju su dati mnogi životi.
Pored navedenog, ističemo da se BiH predstvalja kao demokratska zemlja i ona koja poštuje evropske vrijednosti, pa kako onda da se objasni to što žele da ograniče slobodu govoru, mišljenja i izražavanja? Nesporno je da se pravosnažne sudske odluke trebaju poštovati i sprovoditi, ali ne smije se ograničiti pravo da građanin ne može iznijeti svoje mišljenje o bilo čemu, pa i o sudskoj odluci.
Ovim putem, pozivamo sve srpske, a i druge političare, ministre i poslanikeda preuzmu odgovornost i da spriječe usvajanje ovakvog zakona, koji je atak na slobodu i Republiku Srpsku.

Vezane objave