Obavještavamo građane opštine Višegrad da je Javno preduzeće za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL“ a.d. Višegrad Planom javnih nabavki za 2019. godinu predvidjelo nabavku „Usluge asfaltiranja“. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke ugovor je dodijeljen preduzeću koje je dostavilo najpovoljniju ponudu. Po završenim radovima na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u naseljima Šeganje, Sase, Crnča, Glavica, Bikavac, ulicama Vojvode Stepe, Jovana Dučića, Karadjordjeva, Nikole Tesle, Uprava preduzeća je blagovremeno uputila zahtjev za asfaltiranje ostećenog kolovoza. Medjutim do danas nismo dobili odgovor od nadležnih iz preduzeća sa kojim je potpisan ugovor za asfaltiranje kolovoza. Iskreno se nadamo da će imati razumjevanja prema stanovnicima koji žive u dijelovima grada u kojima su izvodjeni radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži te u što kraćem roku izvšiti asfaltiranje oštećenog kolovoza. Gradjanima skrećemo pažnju na rupe na kolovozu, savjetujemo opreznu vožnju i molimo za strpljenje jer Uprava preduzeća preduzima sve neophodne radnje da se ovaj problem riješi.

S poštovanjem,

Uprava JPViK „15 APRIL“ a.d. Višegrad

Booking.com