Zbog stupanja na snagu Naredbe o obustavljanju vaspitno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama, broj 07.32/052-2094/20 od 10.03.2020. godine od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a u skladu sa Obavještenjem resornog ministarstva o postupanju prilikom evidentiranja djece dorasle za upis u prvi razred, obavještavaju se roditelji djece dorasle za upis u prvi razred da će se evidencija za upis učenika u prvi razred za školsku 2020/2021. godinu obavljati na sljedeći način:

Evidencija djece dorasle za upis u prvi razred vršiće se putem mejla ili telefona od 24. marta do 15. aprila 2020. godine;
Podatke roditelji treba da dostave putem mejla: os181@skolers.org ili na broj telefona 058/630-491 (svaki radni dan u periodu od 9.00 do 12.00 časova);
Prilikom prijavljivanja potrebno je dati sljedeće podatke o djetetu:

– Ime i prezime djeteta;

– Datum rođenja djeteta;

– Ime i prezime roditelja;

– Kontakt telefon roditelja.

Dokumentacija potrebna za evidentiranje-upis (izvod iz matične knjige rođenih djeteta-rodni list, ljekarsko uvjerenje i potvrda o prebivalištu) ne treba da se donosi u školu, niti šalje poštom. Istu će roditelji dostaviti kada dijete dovedu na testiranje.

Informaciju o terminima testiranja djece roditelji će dobiti blagovremeno, u skladu sa preporukama nadležnih institucija.

opstinavisegrad.com

Vezane objave