U Glavnom uredu Granične policije od 19. do 22. juna 2017. realizirana je obuka o temi falsificirani dokumenti. Obuku su podržale amabasade Francuske i SR Njemačke u BiH. Obuku je pohađalo 22 službenika GPBiH. Predavači su francuski i njemački eksperti iz oblasti sigurnosnih elemenata dokumenata, prepoznavanja različitih vrsta i falsificiranih dokumenata i dr. Uz teorijsku nastavu, policijski službenici znanje iz ove oblasti unaprijedili su i praktičnim vježbama.

Certifikate o položenoj obuci službenicima su uručili: Oliver Hass, časnik za vezu Savezne policije Njemačke, Cedric Grousset, zamjenik policijskog atašea Ambasade Francuske u i Semir Pašanbegović načelnik Centralnog istražnog ureda GPBiH.

Vezane objave