Odluka o povećanju vrijednosnog praga oslobađanja od dažbina za pošiljke iz inostranstva na 300 konvertibilnih maraka stupila je na snagu u srijedu, 25. aprila.
U Službenom listu Bosne i Hercegovine izdatom 17. aprila objavljena je Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, a kojom je određeno povećanje cjenovnog praga za oslobađanje dažbina za pošiljke.

Od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena je roba zanemarive vrijednosti sadržana u pošiljci poslanoj direktno iz druge države primaocu u Bosni i Hercegovini. Roba zanemarive vrijednosti je ona čija je cijena najviše 300 KM. Do jučer ona je bila 50 KM.

S druge strane oslobađaju se od plaćanja uvoznih dažbina paketi do vrijednosti od 90 KM ukoliko fizička lica iz iste dobijaju od fizičkih lica iz inostranstva bez bilo kakvog plaćanja.

Također, novom odlukom podignut je prag oslobađanja od plaćanja robe koju nosi sa sobom u Bosnu i Hercegovinu.

Naime, od plaćanja uvoznih dažbina oslobođen je lični prtljag putnika te roba nekomercijalnog karaktera u ličnom prtljagu koju putnici unose sa sobom iz druge države. Vrijednosna granica robe nekomercijalnog karaktera je sada povećana sa 200 na prag od 600 KM po putniku i danu ulaska u BiH.

Vezane objave