Booking.com

Vd glavna tužiteljka Gordana Tadić i zvaničnik Posebnog odeljenja za ratne zločine Izet Odobašić, sastali su se sa zamenikom ministra sigurnosti Mijom Krešićem, koji je posetio BiH. Vd glavna tužiteljka upoznala je zamjenika ministra sa dosadašnjim radom i rezultatima Tužilaštva BiH, kao i aktivnostima vezanim za unapređenje rada tužilaštva, koje su preduzete od kada je preuzela dužnost. sastanka razmijenili su mišljenja o tekućim aktivnostima, okolnostima u kojima deluje BiH, kao i saradnji sa partnerskim policijskim i sigurnosnim agencijama. “Smatram da BiH, kao uostalom i svaka državna institucija, trebaju biti otvoreni za dijalog sa drugim organima vlasti i to sa ciljem unapređenja efikasnosti u radu i jačanju instituta pravne države u korist svih ljudi u BiH. To što pojedinci van pravosudnog sistema insistiraju na određenim pojedinačnim slučajevima, može ukazivati da su lično za njih zainteresovani “- kazao je zamenik ministra Krešić. Vršiteljica dužnosti glavnog tužioca Gordana Tadić poručila je da je BiH institucija svih građana naše zemlje i da će u narednom periodu intenzivno raditi na procesuiranju svih krivičnih dela iz svoje nadležnosti. Učesnici sastanka pozdravili su aktivnosti na jačanju saradnje Tužilaštva BiH sa partnerskim policijskim i bezbednosnim institucijama u Bosni i Hercegovini i rad na zajedničkim aktivnostima u narednom periodu.

Vezane objave