Na području Policijske uprave Foča, 07.07.2017. godine inspektor za policijsku obuku na Policijskoj akademiji Ministarstva unutrašnjih polsova Republike srpske Aleksandar Miladinović, održao je predavanje za oko 50 roditelja i nastavnika osnovne škole „Veselin Masleša“ na temu „Edukacija o bezbjednosnim rizicima korištenja društvenih mreža“ i o aktuelnoj igrici, na društvenim mrežama, pod nazivom „Plavi kit“.
Na istu temu, 08.06.2017.godine imenovani inspekor održao je predavanje za učenike prvog, drugog i trećeg razreda „Srednjoškolskog centra“ u Foči.
Na predavanju je roditeljima, profesorima i đacima na prilagođen način srenuta pažnja o opasnosti sa kojima se mogu susresti ukoliko nepravilno upotrebljavaju društvene mreže, objašnjeno im je na koji način da zaštite svoj profila na društvenoj mreži, naročito na „Facebook“, kako bi izbjegli određene neprijatnosti, a roditelji da na taj način mogu nadzirati i zaštititi svoju maloljetnu djecu od eventualne zloupotrebe od strane drugih ljudi. Predavač je kroz primjere koji su evidentirani, kako u Republici Srpskoj tako i u okruženju, ukazao na pravila ponašanja na internetu.
Takođe skrenuta je pažnja na najnoviju bezbjedonosnu-interesantnu igricu pod nazivom „Plavi kit“, bez obzira što na području PU nije evidentirana ni jedna prijava korištenja pomenute igrice-aplikacije.

Vezane objave