Booking.com

U prostorijama Doma kulture „Filip Višnjić“ Čajniče juče je održana prva redovna sjednica Skupštine opštine Čajniče na kojoj je razmatrano 15 tačaka dnevnog reda.
Odbornici Skupštine opštine Čajniče usvojili su nacrt Rebalansa Budžeta opštine Čajniče za 2016.godinu i nacrt Budžeta opštine Čajniče za 2017.godinu. .

Takođe, imenovani su novi članovi stalnih radnih tijela Skupštine opštine Čajniče .

Na prijedlog Načelnika opštine donijeta je i odluka o osnivanju JU Turistička organizacija „Čajniče“ Čajniče, i imenovani su vršioci dužnosti organa upravljanja ustanove.

Vezane objave