U Rogatici još uvijek određen broj gromobrana koji sadrže radioaktivni materijal, takozvanih radioaktivnih gromobrana. Većina takvih gromobrana instalirana je 70-ih i 80-ih prošloga vijeka, uz odobrenje tadašnjih nadležnih institucija. Uredbom iz 1985./86. godine zabranjeno je daljnje postavljanje tih gromobrana, a od devedesetih na snazi je obaveza njihova skidanja.

U trenutačno oko 800 raznih zatvorenih radioaktivnih izvora u privremenim skladištima. Radioaktivni gromobran, dok je u ispravnom položaju, ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi. Potencijalna opasnost leži u činjenici da, zbog oslablje nih konstrukcija, radioaktivni gromobran može pasti na krov objekta ili na tlo, kada može doći do izlaganja ljudi ionizirajućem zračenju.

Vezane objave