Lekari su zanemarili bolove jedne žene, a ispostavilo se da je u sebi imala tumor od 20 kilograma.