Istraživanje koje je provedeno u okviru projekta “JoinEU-SEE” o visini muškaraca u svetu, uključujući i neke zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije, izazvalo je veliko interesovanje u javnosti regiona.U su Hercegovci, a posebno stanovnici Čapljine, već proglašeni najvišim u svetu, a to isto kažu u Crnoj Gori za Kolašince i Šavničane, a u Hrvatskoj za Dalmatince.

S obzirom na to da se radi o stanovništvu samo pojedinih delova ovih zemalja, oni ne mogu poneti epitet najviših ljudi.

Tako su Holanđani i dalje prvi na listi, sa visinom od 183.8 centimetra, a Crnogorci su drugi sa visinom od 183.4 cm.

U istraživačkom projektu o visini muškaraca učestvovali su Pavel Grasgruber, sa Univerziteta Masaryk iz Brna u Češkoj i Stevo Popović, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nikšiću.

Grasgruber kaže da su, zvanično, najviši ljudi na svetu Holanđani sa visinom 183.8 cm, zatim dolaze Crnogorci (183.4 cm – ili 182.9 cm, kad se uzme u obzir veličina populacije u regijama), Island (181.8 cm), Estonija (181.5 cm), Švedska (181.4 cm).

– Hercegovina, gde je prosečna visina stanovnika 183.4 cm nije država. Prema našim najnovijim podacima, muškarci u Dalmaciji visoki su 183.7 cm, ali to je takođe samo regija. Obe ove regije imaju neka područja gde su ljudi viši od Holanđana, ali moramo pretpostaviti da i neka područja u Holandiji takođe imaju ljude više od njihovog proseka. Bilo bi zanimljivo izmeriti neke afričke populacije u Sudanu, koje su bile najviše na svetu nakon Drugog svetskog rata, ali najnoviji podaci o sudanskim izbeglicama kažu da je njihova visina dramatično smanjena zbog rata i gladi – kaže on.

Što se tiče, istraživanje je obuhvatilo 3.192 starosti od 17 do 20 godina, iz 37 gradova u BiH. Najviši stanovnici žive u Hercegovini, gde je prosečna visina muškaraca 183,4 centimetra. Ipak, u nekim regijama Hercegovine muškarci su visoki 184 centimetra ili više. Najviši su stanovnici Čapljine, gde je prosečna visina muškaraca starosti od 17 do 20 godina 185,9 centimetara, piše Radio Slobodna Evropa.

Stevo Popović s Univerziteta u Nikšiću podseća da su Crnogorci na početku 20. veka bili među najvišim nacija, prema istraživanjima Roberta Ehriha.

Na pitanje o visini Hercegovaca, Popović kaže da u nekim predelima ima ljudi viših nominalne vrednosti istraživanja.

– Po ovom istraživanju, kada izdvojimo Hercegovinu, u proseku su ljudi visoki 183,4 cm, s tim da neki predeli prema Trebinju idu još više. U Crnoj Gori imamo Kolašince i Šavničane koji su visoki 185 cm u prosjeku. Ja se zadržao ipak na nacijama, jer to je nešto s čime možemo da idemo u svet – kaže Popović.

Na prostoru bivše Jugoslavije, ako se izuzmu Makedonija i Kosovo, ljudi su viši od 180 cm. Takve reference se, kaže Popović, mogu naći samo u Evropi.

Pavel Grasgruber dodaje da je prosečan Hercegovac mogao biti visok 190 cm.

– Jedan od faktora visine je pojava Y haploskupine I-M170. Ova mutacija na muškom hromozomu se nasleđuje sa oca na sina. Istraživanja pokazuju da je rast ovog genetskog profila u Evropi povezan sa rastom visine stanovništva. U Holandiji 35 odsto muškaraca ima ovaj genetski profil, a u Hercegovini ga ima više od 70 odsto. Prema ovim rezultatima, prosečni Hercegovac mogao bi biti visok čak jedan metar i 90 centimetara – kaže on.

Vezane objave