Booking.com

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je danas u saradnji sa Komisijom za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga RS u Osnovnoj školi „Srbija“ na Palama održalo centralnu manifestaciju povodom obilježavanja „Mjeseca borbe protiv bolesti zavisnosti“ u okviru koje je otvorena izložba učeničkih radova, izveden igrokaz na temu „Opasnosti od bolesti zavisnosti“, taktično-pokazna vježba pripadnika MUP-a RS, kao i fudbalska utakmica između osnovaca i policijskih službenika CJB Istočno Sarajevo.

„MUP Srpske kontinuirano i planski realizuje projekat prevencije maloljetničke delinkvencije u okviru kojeg se u osnovnim i srednjim školama organizuju predavanja o temi bolesti zavisnosti, ne samo opojnih droga, već i alkoholizma, štetnosti korištenja duvanskih proizvoda, kao i opasnosti na interenetu“, naveo je zamjenik direktora policije Radomir Domuzin.

Prema njegovim riječima, u ovoj godini zabilježen je pad maloljetničke delinkvencije za 12,7 odsto u odnosu na prošlu godinu, što je dijelom zasluga i preventivnih aktivnosti koje se provode na terenu.

On je takođe dodao da su pripadnici MUP-a Republike Srpske za 10 mjeseci ove godine otkrili 202 krivična djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga i omogućavanja uživanja droga, što je za 23,9 odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine, te podnijeli 173 izvještaja nadležnim tužilaštvima protiv 224 lica.

Zamjenik direktora Policije Republike Srpske je naglasio da su od ta 224 prijavljena lica, četvoro maloljetnici, zbog čega je bitan segment preventivnog rada koji MUP Republike Srpske realizuje u saradnji sa školama.

Predsjednik Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske Milan Latinović je ovom prilikom prezentovao rezultate istraživanja upotrebe psihoaktivnih sredstava kod djece uzrasta od 15 godina, prema kojoj je pet odsto te djece probalo opojna sredstva, njih oko 30 odsto je konzumiralo duvan i duvanske proizvode i, što je posebno zabrinjavajuće i najveći problem, čak oko 70 odsto ispitanika probalo je alkohol.

Predsjednik Latinović je naglasio značaj koji policija posvećuje saradnji sa svim subjektima u društvu na planu suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, a posebno je važna saradnja sa medijima i preventivni rad sa mladima u Republici Srpskoj.

Prema njegovim riječima, u Republici Srpskoj dobro se odvija realizacija Strategije za kontrolu i suzbijanje opojnih droga 2016 – 2021. godina, koju je Narodna skupština Republike Srpske donijela u junu ove godine, te najavio realizaciju projekta „Škole bez droge“.

On je ovom prilikom pozdravio i dobre rezultate u saradnji sa nastavnicima i roditeljima, kao i dobru koordinaciju republičkih vlasti i institucija sa lokalnim zajednicama u Srpskoj.

Predsjednik Latinović je dodao da je u Republici Srpskoj u prošloj godini u nadležnim ustanovama liječeno je 455 lica koja imaju neku od bolesti zavisnosti.

Načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Srpko Kosorić naveo je da je Centar protiv 17 lica podnio izvještaj nadležnim tužilaštvima zbog činjenja 18 krivičnih djela u vezi sa zloupotrebama opojnih suspstanci.

Prema njegovim riječima, svi mladi su i izloženi i ugroženi potencijalnom opasnošću da koriste neki od narkotika, zbog čega je CJB Istočno Sarajevo sačinio Plan prevencije sprečavanja zloupotrebe opjnih sredstava, na osnovu kojeg provodi operativne radnje poput prevencije, edukacija, predavanja policijskih inspektora u školama i na fakultetima itd.

Načelnik Oštine Pale Boško Jugović poželio je dobrodošlicu učesnicima današnje manifestacije i pozdravio rezultate koje institucije Republike Srpske postižu na prevenciji i suzbijanju upotrebe opojnih sredstava.

On je potvrdio spremnost ove lokalne zajednice da se maksimalno uključi u sve aktivnosti MUP-a Republike Srpske i njegovih partnera u ovom strateškom procesu.

Predstavnica Grada Istočno Sarajevo Nadežda Ateljević istakla je da je Skupština grada Istočno Sarjevo 2013. godine formirala Radni tim i donijela Akcioni plan i program aktivnosti sprečavanja zloupotrebe opojnih sredstava za period 2104 – 2018. godina, u čiju su realizaciju uključene ključne institucije Grada i lokalne zajednice u njegovom sastavu.

To su, precizirala je ona, CJB Istočno Sarajevo, tri centra za mentalno zdravlje, Apoteka Istočno Sarajevo, srednje škole na području grada i nadležna tijela lokalnih zajednica.

Direktor Udruženja građana „Viktorija“ Sanja Stanić naglasila je dobru saradnju sa Komisijom za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Republike Srpske, apostrofirajući Program osnaživanja porodice, kao vid prevencije na suzbijanju bolesti zavisnosti.

„Odgovornost i institucija na ovom planu ne smije biti prebačen samo na pojedinca. Pred svima nama je puno posla i zadataka u vezi sa sprečavanjem bolesti zavisnosti“, izjavila je direktorica Stanićeva.

Vezane objave