ČELNICI Almerije poslali su ponudu Partizanu za otkup klauzule u ugovoru sklopljenog prodajom Umara Sadika.