Njemački državni Institut “Robert Koch” (RKI) objavio je dodatnu instrukciju koje te države moraju provoditi kada je riječ o ulascima u Njemačku. Naime, nedavno su objavili listu od 131 zemlje koje se smatraju rizičnim, a među kojima je i . Prema toj instrukciji onaj koji ulazi u Njemačku, a koji je u prethodne dvije sedmice bio u bilo kojoj zemlji sa spiska, on po dolasku u Njemačku mora računati sa obavezom izolacije.

Prema najnovijoj instrukciji, koja bi trebala donekle liberalizirati prethodnu, osobe koje dolaze iz rizičnih područja mogu biti izuzete od zahtjeva za karantin u skladu s odgovarajućim propisima o karanteni nadležnih saveznih država, pod uslovom da medicinskim certifikatom mogu dokazati da nisu zaražene virusom.

U tu svrhu moraju predočiti molekularno biološki test ili tzv. PCR test ne stariji od 48 sati. S tim u vezi RKI je predočio novu listu zemalja čije PCR testove Nejmačka prizna.

No, na toj listi se ne nalazi BiH, što znači da Njemačka ne prizna PCR testove urađene u našoj .

S druge strane na toj listi, čije PCR testove Njemačka prizna, nalaze se države poput Etiopije, Burkine Faso, Kambodže, Kongai itd. Takođe, Njemačka, sudeći prema ovoj listi, priznaje PCR testove iz i ..

()

Related posts