Booking.com

Posebnog odeljenja za ratne zločine, podigao je optužnicu protiv: -Salkić Enesa, rođenog 1969. godine u Velikoj Kladuši, državljanina BiH. Optuženi se tereti da je u rata i oružanog sukoba na području Velike Kladuše, između pripadnika 5. korpusa Armije BiH i NO AP Zapadna Bosna, u svojstvu rezervnog policajca SJB Velika Kladuša, postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih za vrijeme rata, tako što je mučio, zlostavljao i nečovečno postupao prema civilima za koje je smatrao da su simpatizeri NO AP Zapadna Bosna. On se tereti da je u mesecu avgustu 1995. godine, izdvojio 2 žrtve, muškarce bošnjačke nacionalnosti, koje je mučio, tukao i nečovečno postupao prema njima, nanoseći im teške telesne i duševne povrede, od kojih i danas imaju posledice. Optuženi se tereti da je počinio krivično delo-ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH.

Vezane objave