Booking.com

-Mirović Nebojše, zv.”Nešo” i “Srbijanac”, rođenog 1962. godine u Beogradu, gdje je i nastanjen, državljanin Srbije.
Optuženi se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu pripadnika policije CJB Teslić, postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civila za vrijeme rata, te počinio ratne zločine nad žrtvama, muškarcima bošnjačke nacionalnosti sa područja Teslića i okoline.
Optuženi se tereti da je u proljeće i ljeto 1992. godine, osobno, u više navrata, sam ili sa drugim osobama, vršio nezakonito zatočenje, izdvajanje i zlostavljanje žrtava bošnjačke nacionalnosti, koje je mučio, tukao i premlaćivao na različite načine, često i do nanošenja smrtnih ozlijeda.
Od posljedica zlostavljanja i nečovječnog postupanja, jedan civil je premino nakon 2-3 dana, jedna žrtva se nekoliko mjeseci nije mogla kretati, a mnogim žrtvama, među kojima je bio i malodobni dječak, nanesene su ozlijede čije posljedice i danas osjećaju.
Optuženi se tereti da je počinio kazneno djelo-ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Tužiteljstvo će navode optužbe dokaziva iskazima oko 30 svjedoka i prilaganjem više destina dokaznih materijala.
Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV JOZE PERIĆA ZBOG RATNOG ZLOČINA NA PODRUČJU LIVNA

Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

· – Joze Perića, rođenog 07.10.1959. godine u Tomislavgradu, državljanina BiH.

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata u BiH, u vrijeme oružanog sukoba između Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine na području Sjeverozapadne Hercegovine , u periodu od mjeseca jula 1993. godine do kraja februara 1994. godine, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata.
Prema navodima optužnice, optuženi je u svojstvu pripadnika Ureda nacionalne sigurnosti-ispostava Livno, Odjela unutrašnjih poslova Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne, na području općine Livno, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti

On se tereti za mučenje, zlostavljanje i nečovječno postupanje prema žrtvama bošnjačke nacionalnosti.

Vezane objave