Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske juče su Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje dostavili Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Falsifikovanje isprave“, „Navođenje na ovjeru neistinitog sadržaja“ i „Zloupotreba položaja odgovornog lica“ protiv lica inicijala P.P. iz Foče.

Lice se sumnjiči da je u aprilu ove godine kao odgovorno lice – direktor privrednog društva sa sjedištem u Foči, sačinio i potpisao, te notarski ovjerio lažnu ispravu, u kojoj se navodi da su riješeni imovinsko-pravni odnosi na prostoru na kojem su predviđena geološka istraživanja za potrebe projektovanja i izgradnju objekata mini hidro-elektrane. Na osnovu ove izjave i prateće dokumentacije, a dovodeći nadležno ministarstvo u zabludu, doneseno je rješenje kojim se odobrava privrednom društvu izvođenje detaljnih geoloških radova na području opštine Foča.

Isto lice je takođe u svojstvu odgovornog lica – direktor privrednog društva, podnio nadležnom ministarstvu zahtjev za krčenje šume i trajnu promjenu namjene šumskog zemljišta i bez izdatog rješenja/saglasnosti započelo sa radovima na području šumskog gazdinstva. Lice je takođe bez podnošenja zahtjeva i izdavanja vodne saglasnosti od strane nadležne javne ustanove otpočelo radove na koritu rijeka.

Na taj način lice je prekoračilo svoja ovlaštenja, što je dovelo do bespravne sječe drvnih sortimenata u državnom i na privatnim posjedima na području opštine Foča, izgradnje pristupnih puteva i izmjene tokova rijeka.

Lice je na ovaj način pribavilo protivpravnu imovinsku korist u iznosu od više desetina hiljada KM, a za koliko je oštećeno javno preduzeće „Šume Republike Srpske“, te više fizičkih i pravnih lica.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije nastavljaju rad na ovom predmetu u cilju utvrđivanja elemenata krivične odgovornosti i drugih lica.