Viktoru Јoviću iz Doboja, dječaku koji ima 2,5 godine, postavljena je dijagnoza Sy Moebius sa epilepsijom, zaostajanjem u rastu i tjelesnoj masi, nedostatkom mimike te defektima ekstremiteta.Јedini pomak je moguć kroz intenzivan fizikalni, defektološki i logopedski tretman dostupan u Beogradu.

Pomozimo Viktoru da dostigne svoj maksimalni potencijal razvoja!

Humanitarni broj 1413 za pomoć malom Viktoru otvoren je do kraja maja.