Policijski službenici Policijske stanice su obavljajući redovne poslove i zadatke, a sa akcentom na pojačane aktivnosti na sprečavanju i otkrivanju ilegalne migracije, 13.07.2017.godine u 01,50 časova uočili osam nepoznatih lica, a u 15,20 časova deset nepoznatih lica na području sela Donja Jagodina, opština za koje su utvrdili da se radi o emigrantima.
Naime, radi se o osam državljana Avganistana, O.S.,Z.S.,H.D.,K.D.,B.K.,B.K.,N.K., N.K.G., šest državljana Komora, A.S.,A.I.,A.M.,Z.M.,F.M.,S.M., i četiri državljana Avganistana, F.D.,S.M.,S.M.,D.P., koja su ilegalno prešla granicu iz Republike Srbije na teritoriju BiH- Republike Srpske Istoga emigranti su predati Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, terenski ured Istok u Višegradu.

Vezane objave