Opština Višegrad zaključila je ugovor o asfaltiranju puteva u iznosu od 174.917.89 KM, potvrdio je načelnik opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove Aleksandar Đukanović.

“ Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, za izvođača radova izabrano je preduzeće Romanijaputevi sa Sokoca“, rekao je Đukanović, te naveo da je planirano, na osnovu procjene nadzornog organa, da se u roku od 40 dana završe svi radovi na asfaltiranju puteva koji obuhvataju sanaciju postojećih udarnih rupa i asfaltiranje novih dionica puteva.

Prema njegovim riječima, ove godine je izdvojeno znatno više sredstava iz budžeta opštine za ove namjene u odnosu na prethodni period. “ Planirano je da se ubuduće izdvajaju određena sredstva za asfaltiranje puteva koji predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata infrastrukture i cjelokupnog razvoja opštine“, ističe Đukanović.On kaže da je u narednom periodu planirano asfaltiranje dijela ulice u naselju Vučine, Bosanskoj Jagodini, Veletovu, zatim i asfaltiranje u naselju Gornje Šeganje, a ovim projektom biće obuhvaćeno i asfaltiranje Donje Lijeske, Ban Polja , te naselja Nikitovići i Žilići, kao i određenih dionica u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Radio Višegrad