Booking.com

BANjALUKA – Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pozvalo je lica iz boračkih kategorija koja su stekla pravo na isplatu 100 KM jednokratne pomoći da kod nadležnih odjeljenja u jedinicama lokalne samouprave prijave promjene podataka o adresi ili tekućem računu.

Promjene podataka o adresi ili tekućem računu mogu se ažurirati kod odjeljenja nadležnih za boračko-invalidsku zaštitu u jedinicama lokalne samouprave, iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.

U saopštenju se podsjeća da je u Republici Srpskoj u toku isplata jednokratne pomoći od 100 KM borcima svih kategorija, ratnim vojnim invalidima i članovima porodica poginulih boraca.

Isplatom su obuhvaćena lica sa statusom borca od prve do sedme kategorije – ratnog vojnog invalida i člana porodice poginulog borca ukoliko koriste porodičnu invalidninu.

-Isplata se vrši na tekuće račune i posredstvom pošte, a na osnovu podataka o korisnicima iz Integralnog informacionog sistema Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite – pojašnjava se u saopštenju.

Ministarstvo finansija Republike Srpske juče je saopštilo da je isplatilo jednokratnu pomoć od po 100 KM ili ukupno 21,5 miliona KM na račune 215.590 boraca, ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca, odnosno za korisnike porodične invalidnine u Srpskoj koji imaju rješenje nadležnog organa.

Odluku o odobrenju isplate jednokratne novčane pomoći u pojedinačnom iznosu od 100 KM boračkim kategorijama i penzionerima Republike Srpske donijela je Vlada Republike Srpske 23. juna.

Vezane objave