Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju besplatnoj dvodnevnoj radionici pod nazivom „ Moja IT karijera “ koja će se održati u hotelu „ Andrićev Konak ” u Višegradu , u:

četvrtak 17.05 u 15.00 časova – na temu „Preduzetništvo u IT sektoru”
petak 18.05 u 09.00 časova – upoznavanje sa internet platformom za učenje programskog jezika „ Java”.

Ova radionica je organizovana u saradnji sa lokalnim organima vlasti i nevladinim organizacijama u okviru projekta “ Podrška razvoju IT sektora u BiH “ koji je podržala Vlada „ Ujedinjenog Kraljevstva” sredstvima “ UK aid-a „.

Cilj projekta, između ostalog, jeste i podržavanje interesovanja za karijeru u “ IT sektoru “ i sticanje znanja u oblasti programiranja putem besplatne obuke koja će biti predstavljena na ovom događaju, zajedno sa prednostima i mogućnostima koje ovakva karijera nudi. Svrha radionica jeste podizanje svjesti o “ IT sektoru “ i prednostima zapošljavanja u istom kao motivacija nezaposlenim osobama da se odluče za izgadnju karijere u tom sektoru.

Kontakt i tel: Milica Pandurević:066/058-223

E- mail: [email protected]

Vezane objave