Snjezana Basevic15072020 696x470

Danas je od posljedica virusa, u 58-oj godini života, preminula Snježana Bašević, istaknuti humanitarni radnik i predsjednik Udruženja za pomoć licima sa posebnim potrebama ,,Podrška” .

Bašević (Budimira) Snježana, rođena 21.10.1962.god. u Sokocu. Gimnaziju je završila u Sokocu, a diplomirala na Fakultetu za uslužni biznis i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste, smjer Preduzetništvo i finansije. U okviru neformalnog obrazovanja posjedovala je niz sertifikata i diploma.

Radni vijek započela u Opštoj službi Opštine Vogošća, gdje je radila 6 do početka rata 1992.godine.

Dugo godina obavljala je funkciju Predsjednika Udruženja za pomoć licima sa posebnim potrebama „Podrška“ Sokolac. Autor je i uspješan implementator niza projekata-programa iz oblasti Civilnog /NVO/ u iznalaženju modusa za rješavanje problema djece i omladine sa invaliditetom i njihovih porodica. Organizator je brojnih donatorskih večeri za prikupljanje sredstava za pomoć najugroženijim članovima Udruženja „Podrška“.

opstinasokolac.net/

Related posts