Juče je od posljedica srčanog udara u Beogradu preminuo kapetan Miladin Matić.

Matić je završio Srednju vojnu školu, smjer kopnene vojske u Sarajevu. Vojnu karijeru je započeo u Protiv-terorističkom vodu 288. bataljona vojne policije u Sarajevu kao komandir odjeljenja.

Po izbijanju građanskog rata u BiH u kojoj se nalazio 24. maja je izmještena iz Kasarne Viktor Bubanj u Kasarnu Vajner Čiča u Lukavicu.

Zajedno sa starješinama koji su ostali u VRS radi na formiranju i ustrojstvu 4. bataljona vojne policije.

U novoformiranom bataljonu je obavljao dužnosti komandira 1. čete vojne policije i zamjenika 4. bataljona vojne policije.

Krajem 1993. godine prekomandovan je u bataljon vojne policije Drinskog korpusa VRS.

Odlikovan je medaljom Zasluga za narod.

Mjesto i datum sahrane biće naknadno objavljeni
www.visegrad365.com

Vezane objave