U DERVENTI je u 68. godini preminuo Nusret Nuce Dizdarević, potpukovnik Vojske Republike Srpske, koji je komandovao čuvenom četom „Meša Selimović“, sastavljenom uglavnom od dobrovoljaca Muslimana-Bošnjaka u odbrani njihovih kućnih pragova u Derventi, Brodu i drugim delovima Republike Srpske.Dizdarevićev životni i ratni put za dobre poznavaoce u pravom svetlu najbolje odslikava agresiju Hrvatske na BiH i srpske prostore, kao i sama dešavanja u krvavom građanskom ratu u bivšoj Jugoslaviji.

Jedinica „Meša Selimović“, formirana je u avgustu 1992. u selu Kulina kod Dervente na inicijativu rezervnog kapetana prve klase JNA Ismeta Đuherića iz Broda, uz pomoć generala Boška Kelečevića i tadašnjeg pukovnika Slavka Lisice. Činilo ju je oko 150 Muslimana dobrovoljaca, a nekolicini njih je hrvatska vojska, zajedno sa domaćom hrvatsko-muslimanskom koalicijom, popalila domove i počinila zločine polovinom 1992, prelaskom Save kod Broda. Upravo preminuli Dizdarević je januara 1993. u činu kapetana preuzeo komandu nad četom „Meša Selimović“. Sa velikim uspehom vodio ju je do kraja rata. Jedinica se istakla na derventskom, brodskom, maglajskom, zavidovićkom i drugim .Tugovali su za Jugom, poštovali zakletvu datu tadašnjoj JNA, a da bi obranili svoje, iz te rasformirane vojske pristupili su u maju 1992. godine formiranoj VRS. Nisu se obazirali na neprijateljsku propagandu da su „Bošnjaci s kokardama na glavi“.

– Tuđmanu nije bio cilj da samo pokori nas Srbe i Muslimane, već da nas protera – javno su isticali komandanti Đuherić i Dizdarević.

Ostali su dosledni zakletvi da sačuvaju duh zajedništva. Pristupili su VRS, da bi zaštitili imovinu i ljude koji su želeli da ostanu na svome.

Vezane objave