Zasjedanje Republickog Staba

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o neobračunavanju zateznih kamata.

Republički štab za vanredne situacije preporučuje Mješovitom holdingu „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće AD Trebinje i svim davaocima komunalnih usluga i telekomunikacionih usluga u Republici Srpskoj, uključujući i IPTV, da prilikom ispostavljanja računa za izvršene za mart, april i maj 2020. godine ne obračunavaju zatezne kamate.

Related posts