Mnogi iskuse simptome za koje nikada ne bi rekli da su povezani sa kovid infekcijom.