Booking.com

Ministarstvo bezbjednosti BiH, Delegacija Evropske unije u i Granična policija 14.12.2016. organizovali su radionicu „Prezentacija potencijala u radu Zajedničkog centra za policijsku saradnju između BiH, Crne Gore i Republike u Trebinju“. Svrha Centra uspostavljenog prije dvije godine je brža razmjena informacija među policijskim agencijama triju zemalja u cilju adekvatnije i brže akcije i efikasnijeg sistema za identifikaciju i borbu protiv prekograničnog kriminala u skladu sa šengenskim standardima. Ciljevi radionice u Trebinju su prezentacija radnog potencijala Centra, mehanizama koordinacije, razmjene informacija i saradnje s drugim policijskim agencijama u BiH. Takođe, prezentovan je rad zajedničkih centara za policijsku saradnju u Evropi. Nakon radionice prisutni su obišli prostorije u kojima rade službenici iz Srbije, Crne Gore i BiH. Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Službe za poslove sa strancima BiH, ambasada SAD-a, Britanije, Francuske i Republike Njemačke u BiH, ICITAP-a, UNDP-a i Međunarodne organizacije za migracije (IOM). Podsjećamo na to da je Centar osnovan i osposobljen uz podršku međunarodnih organizacija i vlada navedenih zemalja. Iz Granične policije u Trebinju učestvovali su pomoćnik direktora za organizaciju i operacije Slobodan Krstić i načelnik Uprave za operacije Predrag Radojčić.

Vezane objave