Booking.com

Priboj – Novi deo Priboja pre više od mesec ostao je bez zelene pijace. Naime, zbog nelojalne konkurencije koja je prouzrokovala loše poslovne rezultate,preduzeće “Daris plus”, koje je upravljalo i rukovodilo ovom pijacom u Novom Priboju, pokrenulo je postupak likvidacije i prestalo sa obavljanjem delatnosti.

Ovakvom odlukom najviše su pogođeni prodavci koji sada svoju robu prodaju u nehigijenskim odnosno na trotoaru.

Vezane objave