Booking.com

Na području opštine Čajniče, na rejonu Sudići-Zabrđe-Zaklopača juče je izvršena primopredaja deminiranog terena površine 4.622 m2.
Radi se, uglavnom, o infrastrukturnom zemljištu koje je potrebno za obnovu devastiranih objekata.
Prilikom čišćenja terena, demineri su na ovoj lokaciji, uništili sva pronađena minsko eksplozivna sredstva.

„Projekat je ove godine stavljen u priorite, a radovi na deminiranju terena započeli su 15. novembra ove godine i trajali su deset dana“, je predstavnik Civilne zaštite opštine Čajniče. Vitko Dačević.

Deminiranje na rejonu Sudići-Zabrđe-Zaklopača, izvršio je tim NVO „STOP Mines“ Pale.

Vezane objave