SARAJEVO – Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo je drugostepenu presudu kojom su Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić osuđeni na po pet mjeseci zatvora jer su marta 2019. godine u Višegradu učestvovali na skupu ravnogoraca.

U nepravosnažnoj presudi je utvrđeno da su Sladojević, Aleksić i Lečić svojim aktivnostima na skupu ravnogoraca u Višegradu veličali četnički pokret i (Dragoljuba) Dražu Mihailovića, te počinili krivično djelo “izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje”, prenosi Birn.

Suđenje im je počelo u julu 2021. godine, a prvostepenom presudom iz decembra prošle godine prvo ih je oslobodio optužbe da su se okupili 10. marta 2019. godine na Trgu palih boraca u Višegradu, u organizaciji višegradskog opštinskog odbora “Ravnogorskog pokreta” na je bilo pripadnika pokreta iz Srbije i Crne Gore, u uniformama i sa zastavama, koji su kasnije vozilima otišli na lokalitet Dobrunske rijeke, poznat kao Draževina.

Ova presuda je kasnije ukinuta.

Na drugostepenu presudu postoji mogućnost žalbe Trećestepenom vijeću Suda BiH.

Optužnica, koju je u cecemnru 2020. godine podiglo BiH, teretila ih je da su prilikom postrojavanja pripadnika Ravnogorskog pokreta, među kojima je bilo i pripadnika iz Srbije i Crne Gore, Sladojević kao predsjednik Ravnogorskog pokreta Republike Srpske i Aleksić učestvovali u vršenju postrojavanja, korištenjem vojne terminologije i uz predaju raporta, kao i da su iznosili govore u kojima su veličali Ravnogorski pokret te puštanjem i pjevanjem pjesme koja u svom tekstu izražava prijetnju ili nasilje, izazvali uznemirenost i strah stanovništva a naročito povratnika i građana Višegrada i okolnih mjesta.

Lečić je, prema optužnici, prilikom okupljanja na trgu, započeo sa pjevanjem pjesme uz gusle, kojom se veliča četnički pokret, a “koja u svom tekstu izražava prijetnju ili nasilje, izazvao uznemirenost i strah stanovništva”.

Vezane objave