167066
Booking.com

Do 31.avgusta 2020. godine produžava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06:00 do 24:00 časa, odlučio je Republički štab za vanredne situacije.Podsjećamo, ugostiteljski objekti su do sada radi do 23 časa.

1. U cilju prevencije širenja virusa korona SARS – Co V-2 i COVID – 19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 31.08.2020. godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica.

2. Do 31.08.2020. godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06:00 do 24:00 časa.

3. Pružanje ugostiteljskih usluga ishrane i pića na regulisan tačkom 2. ovog zaključka odnosi se i na ugostiteljske objekte za smještaj.

4. Do 31.08.2020. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao ЈZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

5. Subjekti kojima je dozvoljeno obavljanje djelatnosti dužni su istu organizovati uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu ЈZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID – 19 bolesti na radnom mjestu.

6. Subjekti iz tačke 5. ovog zaključka mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa uputstvom ЈZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

7. Republički organi uprave i organi lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

1) na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru,

2) održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave, uz kontrolu broja korisnika usluga šalter sala i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštiti zaposlenom i korisniku.

8. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu lokalne samouprave i Komunalna policija.

9. Јedinice lokalne samouprave su dužne da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, te da u skladu sa epidemiološkom situacijom na svojoj teritoriji, donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom.

10. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (COVID – 19) (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID – 19) u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/20) primjenjuju se i nakon stupanja na snagu ovog zaključka.

11. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u Republici Srpskoj, broj: 50-1/20 od 03.08.2020. godine.

12 . Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Vezane objave