Umanjenje od 150 marka koji predviđa Pravilnik o radu “ Šuma RS “ razljutio je radnike sokolačkog šumskog gazdinstva.

Sjekači, umjesto u šumu, su došli u krug preduzeća kako bi zajedno sa kolegama održali štrajk upozorenja i poslali poruku da smanjenja neće dozvoliti.

“Smanjena plata 150 marka i za šta radim, to je socijalna pomoć, imam porodicu, imam troje djece školujem. Imam kredit, ja treba da uplatim ratu kredita, nemam, moram ići raditi privatno“, kaže Rajko Košarac, sjekač u ŠG “Romanija“

“ Umanjuju nam topli obrok, umanjuju nam prevoz, umanjuju minuli rad. Meni fali manje od dvije godine do penzije, a izađem, malte ne sad smo na minimalcu. Prošli obračun koji sam juče gledao sam izašao na normi, bez ovih beneficija 356 maraka“, priča Boban Joković, sjekač u ŠG “Romanija“.

Iako su nezadovoljni radnici sat vremena čekali u krugu da im se neko obrati sa konkretnim odgovorom na, kako kažu, nezakonito smanjenje, u masi se pojavio tehnički direktor Dragan Vidojević, koji trenutno i upravlja ŠG-stvom, jer Direkcija još nije dala novo ime za vršioca dužnosti.

Iako je Vidojević trenutno na čelu ŠG nije imao odgovor na postavljena pitanja, ali jeste jasnu konstataciju na radničko okupljanje.

“Besposličari samo ovako rade kao što radite vi, da znate. I vi ko vam je da snimate“, poruka je Dragana Vidojevića, tehničkog direktora.

A, ko nam je dao dozvolu za snimanje najbolje su Vidojeviću objasnili u štrajkačkom odboru, koji je još juče uredno najavio protest upozorenja, a danas iznio i dva zahtjeva. Traže da se odmah stavi van snage Pravilnik o radu Šuma koji predviđa umanjenje primanja za 100 do 150 maraka i potpisivanje kolektivnog ugovora i to što prije.

“Jer kolektivni ugovor definiše prava radnika, za razliku od Pravilnika, on je akt koji traje. Pravilnikom o radu poslodavac mijenja, evo donese Pravilnik, pa izmjenu, pa može se drznuti da ponovo napravi neku izmjenu i dopunu“, rekla je Slavica Elez, predsjednik sindikata radnika ŠG “Romanija“.

“ Ja ovom prilikom skrećem pažnju radnicima JP Šume RS da svoja primanja po osnovu ovih umanjenja, po Pravilniku o radu mogu iznivelisati kroz cijenu rada, ali im je uslov da moraju jednom shvatiti da sindikalno udruživanje ili sindikalno djelovanje morate uskladiti sa Zakonom o radu“, izjavio je Risto Marić, generalni direktor “ Šuma RS”.

Marić priznaje da martovska plata u Šumama još nije isplaćena, ali obećava da će i ona, kao i aprilska biti isplaćivana po starom Pravilniku, a da bi majska trebala da bude obračunata na osnovu kolektivnog ugovora koji bi trebao da bude potpisan sa sidikatima, ali sam onim, kaže Marić, koji budu ispoštovali zakonsku regulative.

U sokolačkom sindikatu tvrde da su legitimni i baš kao takvi, ako ne budu ispoštovani njihovi zahtjevi nastavak protesta.

Ako se ne ispune svi zahtjevi radnika ŠG “Romanija “, štrajkački odbor odlučiće da li, osim obustave rada, krenuti i u blokadu puteva.

Vezane objave