U autobusu u Bursi bili su zatvorenici, a sumnja se da je u pitanju teroristički napad