Borac prve kategorije,demobilisani pripadnik interventne čete višegradske brigade VRS Radenko Jakšić iz sela Velje Polje kod Višegrada živi sam u prodičnoj kući od od sjećanja. Sam postavlja pitanje ko je stvorio Republiku Srpsku i sam odgovara.

Related posts