Visegrad Andriceva Ucionica

Povodom 27. septembra, Svjetskog turizma, u Višegradu je danas održan radni sastanak Koordinacionog odbora Turističke organizacije Republike Srpske, uz prisustvo predstavnika Ministarstva trgovine i turizma RS, Privredne komore RS, načelnika opštine Mladena Đurevića, kao i direktora turističkih organizacija gradova i opština iz Republike Srpske. Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o uticaju pandemije virusa na turističku privredu, aktuelnim mjerama pomoći od strane Vlade Republike Srpske, kao i o programima i planovima rada turističkih organizacija u narednoj godini. Zajednički zaključak učesnika skupa je da je zahvaljujući mjerama Vlade RS i podsticajima kroz sistem turističkih vaučera, turistička privreda uspjela da donekle ublaži negativne efekte pandemije i da u najvećoj mjeri sačuva postojeća radna mjesta u oblasti turizma. Takođe je dogovorena intenzivnija koordinacija svih turističkih organizacija i Ministarstva trgovine i turizma, kako bi se za iduću godinu pripremili što fleksibilniji programi rada i promotivnih aktivnosti, koji će se moći prilagoditi aktuelnoj situaciji.U sklopu sastanka, u ime Turističke organizacije RS, direktor Nada Jovanović dodijelila je priznanje Oliveri Todorović, direktoru Turističke organizacije opštine Višegrad, za višegodišnji doprinos razvoju Višegrada kao turističke destinacije.

U sklopu neformalnog dijela sastanka Turistička organizacija opštine Višegrad za učesnike je organizovala turističko razgledanje Višegrada, uz posjetu mostu Mehmed paše Sokolovića, Višegradskoj kući, Spomen učionici Ive Andrića i kompleksa Andrićgrad. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, kao i zbog poštovanja mjera koje je propisao Krizni štab RS, otkazane su sve ostale aktivnosti i događaji u Višegradu koji su bili planirani u sklopu obilježavanja Svjetskog dana turizma, uz najavu da će isti biti održani u Višegradu iduće godine.

Related posts