Screenshot 2019 10 28 Povratnici U Višegradskom Selu Kaoštice Dobit će Asfaltirani Put

Početak radova na magistralnom putu Foča – Šćepan Polje da, u zavisnosti od rješavanja imovinsko-pravnih poslova i obezbjeđenja finansijskih sredstava, počnu krajem 2020. ili početkom 2021. godine, potvrdilo je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske.“Projektna dokumentacija za rekonstrukciju magistralnog putnog pravca Foča – Šćepan Polje je izgrađena 2016. godine i sačinile su je konzorcij Aecom i Institut za građevinarstvo d.o.o Banja Luka“, stoji u odgovoru Ministarstva saobraćaja i veza RS na zastupničko pitanje zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Saše Magazinovića.

Pored toga, navodi se u odgovoru, izgrađene su i Studija utjecaja na životnu sredinu i Studija opravdanosti, kao i Urbanističko-tehnički uslovi.

„Izradu navedene dokumentacije finansirala je Evropska komisija. su u toku aktivnosti u vezi sa izdavanja lokacijskih uslova izrade geodetskog elaborata o terenskom cijepanju i obilaženju linije eksproprijacije na terenu“, navodi se u odgovoru Ministarstva saobraćaja i veza RS. Nakon toga će se, navodi se u odgovoru, pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih poslova, reviziji projektne dokumentacije, izdavanju građevinske dozvole, ugovaranju sa izvođačem radova i nadzora, te realizaciji u trajanju od dvije do tri godine.

„Također, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i Javno preduzeće Putevi Republike Srpske aplicirali su prema WBIF za dodjelu grant sredstava u iznosu 20 posto za realizaciju ovog projekta. Evropska banka za obnovu i razvoj je spremna finansirati realizaciju ovog projekta“, stoji u dokumentu Ministarstva saobraćaja i veza RS.Vlada RS-a je, prema navodima iz dokumenta, 24. jula 2018. godine zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza i JP Putevi Republike Srpske da ga realizuje projekt.

Kada je riječ o regionalnom putnom pravcu – Uvac, Ministarstvo saobraćaja i veza RS navodi kako je u planu da se za naredni period pristupi izradi plansko projektne dokumentacije za izgradnju nove trase regionalnog putu – Uvac.

„Izgradnja ovog putnog pravca nije planirana srednjoročnim planom Javnog preduzeća Putevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka“, navodi se u odgovoru Ministarstva saobraćaja i veza RS na zastupničko pitanje zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine .

Vezane objave