23.06.2017. godine (petak) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Dobrun, u periodu od 10:00 do 15:00 časova bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači na trafopodručjima: Dubovik, Bosanska Jagodina, Veletovo, Crnčići, Jelašca, Tasići, Borije, Muhići, Staniševac, Gornje Vardište, Donje Vardište, Macute, Manastir Dobrun, Zlatnik, Gornji Dobrun, Areal, Dobrunska Rijeka, Dobrunska 2, Poljanice i Bjeljajke.

Vezane objave