Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo je konkurs za upis 280 kadetau XXI klasu Policijske akademije Banja Luka, koji će biti otvoren do 17. aprila 2019. godine.
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sve opšte i posebne uslove koji su navedeni u konkursu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Sa izabranim kandidatima – kadetima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će zaključiti posebni ugovor o regulisanju međusobnih obaveza, kojim će se, između ostalog, kadeti obavezati da će po završetku osnovne policijske obuke obavljati poslove policijskog službenika najmanje pet u organizacionim jedinicama Ministarstva.
Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku (www.education.muprs.org) i u Jedinici za osnovnu obuku – Policijskoj akademiji na brojeve telefona 051/333-651 i 051/333-606.

Vezane objave