Ruska vojska

Sa nedoumicom pratimo reakciju nadležnih organa Bosne i Hercegovine na našu molbu o pružanju pomoći u vezi s obezbjeđenjem nesmetanog kretanja ruske medicinske humanitarne ekipe preko graničnih prijelaza Bosne i Hercegovine u cilju pružanja pomoći Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Ne može se reagovati drugačije na činjenicu da je pitanje pružanja humanitarne pomoći onima kojima je ona zaista potrebna i onima ko tu pomoć traže postao talac političkih kontradikcija. Razvija se situacija u kojoj politika (!) radi na štetu svojih građana, njihovog zdravlja i dobrobiti.

Paradoks je u tome da upravo oni koji sad glasno odbijaju pomoć još prije mjesec isto tako glasno su negodovali da je, kako su oni naglašavali, ruska pomoć stigla samo u Republiku Srpsku. Kao što vidite, pomoć može biti pružena i u Federaciji , jer je tamo bila zatražena. Sjećamo se prethodnih mnogobrojnih izjava lokalnih lidera da je „svaka pomoć dobrodošla“. Dakle ispada da ipak nije?

Insinuacije da ruski medicinski radnici stižu „iz sasvim drugih razloga“ odbijamo smatrajući da su neosnovne i zlonamjerne, koje nanosi štetu prijateljskim odnosima između naših država, u korist kojih, inače, su se izražavali i oni od kojih sad čujemo ove izmišljotine.

Mi nikome ništa ne namećemo. Bosna i Hercegovina je suverena država, koja samostalno donosi odluke. , čisto ljudski htjeli bismo da politika ipak promjeni mišljenje te da dopusti stručnjacima raditi ono što moraju u sadašnjoj situaciji, t.j. spasavati živote bez ikakvog povezivanja sa entitetima, nacionalnom pripadnosti te ličnim preferencijama.

Related posts