Heliko bakterija najčešće dovodi do infekcije u stomaku, a simptomi ponekad mogu i da izostanu, pa tako ona godinama, čak i decenijama može boraviti u organizmu