Booking.com nudi više od hotela. Uvek smo u potrazi za novim kućama, apartmanima i drugim jedinstvenim mestima za boravak koja inspirišu putnike. Ako vlasnici smještajnih objekata iskoriste vaš link s preporukom kako bi dodali svoj objekt na booking stranicu, vaš objekat automatski se pojavljuje na stranica našeg portala.

Kako funkcioniše
Podelite link i motivišite svoju publiku da registruju objekat na Booking.com veb sajtu.
Oni iskoriste vaš link za preporuku prilikom registrovanja svog objekta. Potrebno je da dovrše postupak registovanja u toku od 30 dana od datuma početka.
Prvih 5 rezervacija objekta će takođe biti bez provizije.

Pratite nas na našim stranicama VIŠEGRAD 365 i TURIZAM 365 i straniciFacebook Booking.com

Šta objekat koji preporučim dobija ako se registruje putem Visegrad365.com?

Novi objekti koji se registruju putem vašeg linka ne plaćaju proviziju za prvih pet rezervacija Booking.com. Njima je ovo takođe lak i zgodan način da ostvare dodatne prihode.
Koje vrste objekata ispunjavaju uslove za rezervacije bez provizije u okviru programa?

Sve vrste objekata ispunjavaju uslove, bilo da se radi o kući, apartmanu, hotelu ili nekom drugom smeštaju. Pre nego što primi rezervacije bez provizije, objekat mora da prođe standardne verifikacione provere kompanije Booking.com, da bude otvoren u roku od 30 dana i da ostvari rezervaciju u roku od 90 dana.

Koji su uslovi za nove objekte koji se registruju na Booking.com veb sajtu?

Da biste i vi i objekat koji ste preporučili ostvarili nagradu, ovo mora da bude njegova prva registracija na Booking.com veb sajtu. Smatra se da je objekat nov na veb sajtu, ukoliko se prilikom registracije stvara novi unos u našem sistemu. Ne smeju da postoje registracije ili postojeći nalozi (bez obzira na njihov status) objekta na istoj adresi.

Vaš link za preporuku


https://join.booking.com/a/346736

Kada se objekat registruje putem vašeg jedinstvenog linka za preporuku, nakon što primi prvu rezervaciju, objekat ima prvih 5 rezervacija bez provizije