00 Kosovo Macak 620x0

Bez posebne dozvole, na osnovu jučerašnje odluke kosovske vlade, na Kosovo ne mogu da uđu vozila koja prevoze bilo kakvu srpsku robu. Kosovska vlada na elektronskoj sjednici raspravljala je o izmjenama i dopunama Odluke o reciprocitetu i usvojila niz mjera koje obuhvataju zabranu uvoza proizvoda iz ako na pratećim dokumentima nije naznačeno “Republika Kosovo”.
Kako saznaje Kosovo Onlajn, Vlada Kosova je usvojila odluku da u trgovinskim odnosima sa Srbijom budu zabranjeni dokumenti na kojima nema oznake “Republika Kosovo” i koji nisu u skladu sa Ustavom Kosova.

Takođe, kosovska vlada naložila je Agenciji za hranu i veterinu da koristi ime i amblem Republike Kosovo na fitosanitarnim i veterinarskim sertifikatima.

Prema odluci kosovske vlade, preduzeća iz Srbije moraju osigurati ulaznu dozvolu za svako vozilo sa robom koje ulazi na Kosovo, a zahtjev za dozvolu podnosi se Kancelariji za vezu Kosova u , dopisom ili mejlom.

Related posts