Ruska Federacija, uprkos novim ekonomskim sankcijama koje pogađaju naftnu industriju, najverovatnije nastavlja da snabdeva kupce „crnim zlatom” koristeći sofisticirani trik