Mještani sela Blace, koje se nalazi na dvadesetak kilometara od Višegrada, uz pomoć mehanizacije koju je obezbjedila opština sanirali su lokalni put Glavače – Đurevići u dužini od 800 metara.

Organizator akcije Zoran Vasiljević je da je opština je obezbjedila potrebne mašine, odnosno omogućila nasipanje puta, a da su mještani iskrčili i uredili trasu puta.

„Dobar je odziv mjšetana i nastojaćemo da u narednom periodu uredimo i susjedne puteve kako bi stanovništvo moglo bolje da funkcioniše“, istakao je Vasiljević.

On je dodao da je sanirano oko 800 metara puta, a da će ovih dana da se uradi i glavni pristupni put, što će biti značajno za ovaj dio opštine Višegrad.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević je da je saniran lokalni put u Blacama na inicijativu mještana i ljudi koji su porijekom iz ovih krajeva.

„Mještani su se organizovali i krenuli u raskresivanje oko puta, a opština je obezbjedila sanaciju puta. Sledeće godine planiramo asfaltiranje puta“, istakao je Đurević.

On je naglasio da je potrebno pomagati sela, da je vrlo malo ljudi ostalo da živi, ali zalaganje opštine može doprinijeti da se zadrži bar jedan dio stanovništva.Odbornik Skupštine opštine Višegrad Lazo Čarkić je da je veliki značaj akcije, jer je ovdje jedina crkva na području ovog kraja.

„Da bi stanovništvo moglo doći u ovo selo, mi smo se organizovali i raskresali put. Krenuli smo od ove putne komunikacije, a nadam se da ćemo ih riješiti još u narednom putu“, dodao je Čarkić.

Jedan od organizatora akcije je i Srpska pravoslavna crkvena opština Višegrad.

Sveštenik Rajko Cvetković je da u ovom selu ima crkva i da put mnogo znači i za sve vjernike koji dolaze.

„Naša crkva posvećena svetoj Trojici, sprema se da proslavi slavu i ovo je dobro da iz ljubavi i poštovanju prema svetinji popravimo ovaj put. Sledeće godine obilježićemo 30 godina postojanja crkve i nadamo se da će tada biti asfalt“, istakao je Cvetković.

Izvođač radova je preduzeće „Omorika“ iz Višegrada, a opština Višegrad investitor za sanaciju puta u Blacama.

Vezane objave