ilustracija
Booking.com

Na osnovu pokazatelja mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo koji pokazuju sve veće prekoračenje dozvoljenih vrijednosti čvrstih čestica PM 10, Operativni štab za primjenu Plana interventih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti zraka u KS donio je Odluku o proglašenju DRUGE EPIZODE UPOZORENJA.

U skladu sa inoviranim Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo iz 2014. godine Operativni štab u okviru ove epizode nalaže:

– Ograničenja u radu postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i lož ulja u smislu smanjenja temperature za minimalno 3 stepena, promjena energenata za produkciju toplote prelaskom na ekološki prihvatljivije, u skladu sa raspoloživim mogućnostima, ograničavanja broja radnih sati ili na drugi način, uz pojačan inspekcijski nadzor;

– Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 1MW koja koriste prirodni gas, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2 stepena;

– Osiguravanje protoka motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama sa izmjerenim najvećim koncentracijama zagađujućih materija, izmjenom signalnog plana semaforiziranih raskrsnica na glavnoj gradskoj saobraćajnici od Baščaršije do Ilidže, čime bi se uticalo na dužinu trajanja „zelenog vala“;

– Upotreba sredstava za obaranje čestica prašine PM10 od strane komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica, koja vrše zimsko održavaje cesta;

– Zabrana izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom i zatvorenom prostoru;

Napominje se da ostaju na snazi i sve mjere koje podrazumijeva ranije proglašena PRVA EPIZODA PRIPRAVNOST od 07. decembra 2016. godine.

Prema inoviranom Planu, obveznici mjera su dužni dostaviti informaciju o pokrenutim mjerama najkasnije u roku od 24 sata nakon proglašenja epizode povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove na e-mail: [email protected] ili na telefon – fax 033/770-151.

Naglašeno je da pravna i fizička lica, kako je predviđeno ovim planom, a koja se ne budu pridržavala propisanih mjera podliježu sankcijama definisanim Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS (Službene novine KS broj 23/16).

Po stručnim procjenama i mjerenjima izvjesno je da će u narednim danima rasti koncentracija PM10 čestica, te se javnost obavještava da je moguće da će već od nedjelje, 25. 12. 2016. godine od 07:00 sati biti na snazi primjena mjere iz epizode UZBUNA. Ova mjera podrazumijeva privremeno ograničavanje upotrebe motornih vozila, odnosno uvođenje sistema vožnje po principu “par – nepar” tablica, pri čemu bi se tog zabrana odnosila na vozila čije se registarske tablice završavaju parnim brojem. Ovo se ne bi odnosilo na vozila policije, ministarstva odbrane, javnog gradskog prijevoza, komunalnih preduzeća i vozila sa diplomatskim tablicama te hitnih intervencija (hitna pomoć, Civilna zaštita, vatrogasci), kao i na vozila za snabdijevanje lijekovima i namirnicama.

Apeluje se na građane da svedu na minimum kretanje i zadržavanje na otvorenom u ovom periodu, pri čemu se ovo posebno odnosi na ugrožene kategorije (trudnice, djecu, starije osobe, hronične bolesnike).

Operativni štab zajedno sa Stručnim tijelom za koordinaciju i nadzor kontinuirano prati razvoj situacije, te će o svim promjenama blagovremeno obavještavati javnost o stanju kvaliteta zraka i njegovom uticaju na zdravlje stanovništva Kantona Sarajevo. Posebno se ističe da su informacije koje su prisutne u javnosti posljednjih plasirane od neovlaštenih organizacija nerelevantne i nestručne, zbog čega se građanima savjetuje da zvanične podatke o stanju kvaliteta zraka mogu pratiti putem web stranice air-monitoring.ba i vlada.ks.gov.ba.

Vezane objave