Policijski službenici IV PU MUP KS isključili su iz saobraćaja H.E. iz Sarajeva, koji je zatečen da upravlja putničkim motornim vozilom marke “mercedes”, bez registarskih tablica.Izvršenim uvidom u registre prekršajnih evidencija i novčanih kazni, utvrđeno je da je isti višestruki povratnik u vršenju teških prekršaja iz oblasti ZOOBS na putevima u BiH, a u Registru novčanih kazni ima dug u iznosu od 9.416,00 KM.

Pošto se do sada izrečenim sankcijama nije postigla svrha kažnjavanja, jer je isti nastavio sa vršenjem najtežih oblika prekršaja iz oblasti ZOOBS na putevima u BiH, čime se direktno ugrožava javna sigurnost, na osnovu saglasnosti sudije Opšinskog suda u Sarajevu, od H.E. je privremeno oduzeto motorno vozilo.

Pomenuto vozilo će do okončanja prekršajnog postupka biti deponovano na depou MUP Kantona u Butmiru.

Vezane objave