Direktor Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA) Perica Stanić i dekan Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: FPN) prof.dr Šaćir Filandra potpisali su danas (15.12.2016. godine) u službenim prostorijama SIPA-e Sporazum o saradnji. Potpisivanju ovog Sporazuma, prisustvovali su i zamjenik direktora SIPA-e Đuro Knežević, načelnik Sektora za planiranje, analitiku, saradnju i informisanje Ernad Musić i prodekan za nastavu i rad sa studentima FPN doc. dr Mirza Smajić.

Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja početak zvanične saradnje SIPA-e i FPN, koja će se u budućnosti realizovati kroz zajedničke projekte s ciljem razvoja nauke i struke, naučno-stručnu saradnju u oblasti edukacije i usavršavanja studenata FPN, organizaciju specijalističkih kurseva i edukacija za pripadnike SIPA-e, organizovanje okruglih stolova i druge vidove saradnje.

Pratite nas na našim stranicama VIŠEGRAD 365 i TURIZAM 365 i straniciFacebook Booking.com

Studenti Fakulteta političkih nauka biće u prilici da posjete SIPA-u i prisustvuju predavanjima iz oblasti organizovanog kriminala, terorizma i drugih vidova kriminala, uz prezentovanje primjera iz prakse od strane istražitelja SIPA-e, ali i predavanja iz drugih oblasti iz djelokruga rada SIPA-e radi upoznavanja studenata sa ulogom Agencije i njenim značajem u bezbjednosnom sistemu BiH.

Potpisnici Sporazuma obostrano su iskazali zadovoljstvo na zvanično započetoj saradnji između dvije institucije koja će biti od obostranog interesa.