Postoji nekoliko neobičnih simptoma koji mogu ukazivati na dijabetes.