85400162

U Policijskoj upravi , danas 19.06.2020.godine, održana je redovna konferencija za novinare povodom prezentovanja rezultata rada za mjesec maj tekuće godine. Novinarima se obratio načelnika Policijske uprave Kostović Velimir, načelnik Odjeljenja policije Krunić i načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Tomović.

Načelnik Kostović je istakao da je stanje bezbjednosti na području na zadovoljavajućem nivou kako u oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira, tako i u oblasti stanja bezbjednosti saobraćaja. Istakao je da u posmatranom periodu nije bilo težih krivičnih djela, a da je bezbjednost iz oblasti saobraćaja izuzetno povoljna.

Kostović je izjavio da je u maju mjesecu evidentirano 14 krivičnih djela, što je za 6,7 % manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od ukupnog broja evidentirana su dva krivična djelo iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 1 krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta, dok su 11 krivičnih djela evidentirano iz oblasti opšteg kriminaliteta. Takođe je istakao da su policijski službenici nastavili uzlazni trend u funkcionisanju te da je koeficijent ukupne rasvetljenosti 85,7%.

Načelnik Odjeljenja policije Krunić je istakao da je u posmatranom periodu evidentirana 34 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira te da je u odnosu na uporedni period 2019. godine povećanje za oko 78,9 % te da i u maju mjesecu se ovaj porast evidentiranih prekršaja povezuje sa novonastalom situacijom i pojavom virusa, jer je veći broj počinjenih prekršaja iz člana 22. Ograničenje kretanje na određenom prostoru. Nije bilo evidentiranih maloljetnika kao počiniocaprekršaja.

U mjesecu maju tekuće godine evidentirano je jedno narušavanje javnog reda i mira sa pet i više lica, protiv kojih je nadležnom sudu podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv devet lica, kada je došlo do okupljanja suprostavljenih navijačkih grupa fudbalskih klubova „Crvena Zvezda“ i „Partizan“u naselju Garča, opština Višegrad. Naime brzom i blagovremenom intervencijom policijskih službenika uspostavljen je narušen javni i mir.

I u mjesecu maju stanje bezbjednosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja je na izrazito povoljnom nivou, tako da je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda za oko 45,8 %. Naime na području svih šest opština koje operativno pokriva naša Uprava evidentirano je svega 13 saobraćajnih nezgoda od kojih su dvije sa lakše povređenim licima, a 11 sa materijalnom štetom.

U narednom periodu sa početkom turističke sezone i očekivanjem većeg broja vozila i turista na našem području policijski službenici će pristupiti planski u cilju očuvanja povoljne bezbjednosti saobraćaja kroz razne aktivnosti-korištenjem savremenih uređaja za mjerenje brzine, vozila presretača, pametnih kamera i ostalih.

Načelnik odjeljenja kriminalističke policije Tomović izjavio je da je u izvještajnom periodu nadležnim tužilaštvima podneseno 12 Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu za 14 kd, od kojih je 4krivičnh djela po nepoznatom izvršiocu. Od 4 kd rasvetljena su dva krivična djela odnosno 50 %. Najveći broj krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta i to 11, dok je iz oblasti privrede procesuirano 1 kd. U posmatranom periodu 2 kd su iz oblasti zloupotrebe opojnih droga gdje je Nadležnom tužilaštvu Trebinje podnesena dva izvještaja protiv 2 lica kojom prilikom je oduzeto oko 54 grama opojne drpge marihuane.

Vezane objave