85400162
Booking.com

U Policijskoj upravi Foča, danas 19.06.2020.godine, održana je redovna konferencija za novinare povodom prezentovanja rezultata rada za mjesec maj tekuće godine. Novinarima se obratio načelnika Policijske uprave Kostović Velimir, načelnik Odjeljenja policije Krunić i načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Tomović.

Načelnik Kostović je istakao da je stanje bezbjednosti na području na zadovoljavajućem nivou kako u oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira, tako i u oblasti stanja bezbjednosti saobraćaja. Istakao je da u posmatranom periodu nije bilo težih krivičnih djela, a da je bezbjednost iz oblasti saobraćaja izuzetno povoljna.

Kostović je izjavio da je u maju mjesecu evidentirano 14 krivičnih djela, što je za 6,7 % manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od ukupnog broja evidentirana su dva krivična djelo iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 1 krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta, dok su 11 krivičnih djela evidentirano iz oblasti opšteg kriminaliteta. Takođe je istakao da su policijski službenici nastavili uzlazni trend u funkcionisanju te da je koeficijent ukupne rasvetljenosti 85,7%.

Načelnik Odjeljenja policije Krunić je istakao da je u posmatranom periodu evidentirana 34 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira te da je u odnosu na uporedni period 2019. godine povećanje za oko 78,9 % te da i u maju mjesecu se ovaj porast evidentiranih prekršaja povezuje sa novonastalom situacijom i pojavom korona virusa, jer je veći broj počinjenih prekršaja iz člana 22. Ograničenje kretanje na određenom prostoru. Nije bilo evidentiranih maloljetnika kao počiniocaprekršaja.

U mjesecu maju tekuće godine evidentirano je jedno narušavanje javnog reda i mira sa pet i više lica, protiv kojih je nadležnom sudu podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv devet lica, kada je došlo do okupljanja suprostavljenih navijačkih grupa fudbalskih klubova „Crvena Zvezda“ i „Partizan“u naselju Garča, opština . Naime brzom i blagovremenom intervencijom policijskih službenika uspostavljen je narušen javni i mir.

I u mjesecu maju stanje bezbjednosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja je na izrazito povoljnom nivou, tako da je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda za oko 45,8 %. Naime na području svih šest opština koje operativno pokriva naša Uprava evidentirano je svega 13 saobraćajnih nezgoda od kojih su dvije sa lakše povređenim licima, a 11 sa materijalnom štetom.

U narednom periodu sa početkom turističke sezone i očekivanjem većeg broja vozila i turista na našem području policijski službenici će pristupiti planski u cilju očuvanja povoljne bezbjednosti saobraćaja kroz razne aktivnosti-korištenjem savremenih uređaja za mjerenje brzine, vozila presretača, pametnih kamera i ostalih.

Načelnik odjeljenja kriminalističke policije Tomović izjavio je da je u izvještajnom periodu nadležnim tužilaštvima podneseno 12 Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu za 14 kd, od kojih je 4krivičnh djela po nepoznatom izvršiocu. Od 4 kd rasvetljena su dva krivična djela odnosno 50 %. Najveći broj krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta i to 11, dok je iz oblasti privrede procesuirano 1 kd. U posmatranom periodu 2 kd su iz oblasti zloupotrebe opojnih droga gdje je Nadležnom tužilaštvu Trebinje podnesena dva izvještaja protiv 2 lica kojom prilikom je oduzeto oko 54 grama opojne drpge marihuane.

Vezane objave